2014. május 11., vasárnap

Halálközeli élmények és öngyilkosságok. Túlvilági módszer az élet kioltása ellen?


Forrás: Legendavadász | 2014-05-08 Simon Gergely – paranormal.hu
http://legendavadasz.hu/paranormal/halalkozeli-elmenyek-es-ongyilkossagok-tulvilagi-modszer-az-elet-kioltasa-ellen

Korábbi kutatások és vizsgálatok igazolták a halálközeli élményen átesett személyek teljes pozitív személyiségváltozását, sőt, maguk az érintettek beszámolóiból derül ki,hogy túlvilági sajátosságaik megtapasztalása után teljes körű szemlélet átalakuláson ment keresztül egész lényük.
Ez alól nem képeznek kivételt az öngyilkosságot korábban megkísérlő,arra hajlamos emberek sem. Amit a horrorfilmek alkotói a halálközeli élmények témából kiragadtak,nem csupán a szórakoztatást lennének képesek elősegíteni,de az orvostudomány és pszichológia területén is alkalmasak lennének gyógyításra,életszemlélet változásra,sőt a deviáns viselkedési formák felhagyására.

A halálközeli élmény megtapasztalása és átélése nem kizárólagosan azonos a túlvilági viszonyok sajátosságaival és különösen nem egyenértékű jellemzőkkel épül fel,mint az ilyen témákat is felölelő legtöbb horrorfilm. Annál sokkal többről van itt szó. A halálközeli élmény nagyon komoly ,valós alapokra helyeződő,minden embert érintő „túlvilági utazás” ,mely első hallásra nagyon szórakoztatóan,fantasztikus regényekhez hasonló képzeletbeli mámorral ható,sok esetben negatív tulajdonságokkal felruházott anomáliaként aposztrofált eseményt ír körbe. Naiv módon tehát elsőként az izgalmas kalandot idézzük fel, benne a tudatunk által generált ismeretlenbeli félelemmel.

A halál választása
Mint azt a tájékozottabb,kedves olvasók többsége is tudja,a halálközeli élményeket átélt emberek,”visszatérésüket” követően merőben más emberekké alakulnak át. Rövid idő alatt radikálisan pozitív változások mennek végbe személyiségüket és környezetüket illetően. Kevesen tudják azonban,hogy nem csak a halálközeli élmény megtapasztalása,de maga a tény,hogy létezik halálközeli élmény – nagyban hozzájárul,bizonyos emberek gondolkodásmódjának pozitív megváltozásához. Például elűzheti az öngyilkosságra való hajlamot,illetve az erre irányuló vágyat. Manapság, világviszonylatban emelkedik az öngyilkossági kísérletek,vagy ebből eredő halálesetek száma,hazánk pedig európai szinten, kvázi az élvonalban található ebből a szempontból. Különösen sokkoló és riasztó a napjainkban előforduló, növekvő tendenciát mutató,főként fiatal lányok és fiúk által elkövetett öngyilkossági kísérletek és halálesetek száma. Tizenéves lányok vetnek véget kilátástalanná vált életüknek,ami korábban ennyire nem volt jellemző a magyar társadalomra. A saját élet kioltásának száma oka,magyarázata lehet,ez mindenkinél más és más…

„Ébredés”
Ám ha figyelembe vesszük a halálközeli élmények pozitív tulajdonságait ,és be is vetjük őket,még megmenthetünk néhány életet. Egyszer,egy amerikai kísérlet során összehasonlították ,a halálközeli élményt átélt öngyilkosok csoportját,azoknak az embereknek a csoportjával,akik öngyilkossági kísérletük során nem éltek át halálközeli élményt. A vizsgálatból kiderült,hogy az elsőnek említett csoportból ,a továbbiakban szinte senki sem kísérelt meg öngyilkosságot,míg a második csoport nagy százaléka továbbra sem tett le öngyilkossági szándékáról. A halálközeli élmény tehát,feloldhatja az öngyilkossági szándékot.
Egy amerikai kutató,halálközeli élményt átélt emberek esettanulmányait mutatta meg betegeinek,akik korábban öngyilkosságot kísérletek meg. Úgy találta,hogy ez megszünteti,az öngyilkosság ,mint „megoldás” gondolatát. A kísérletet jó néhányszor megismételte,hasonló eredménnyel: a halálközeli élmény megismerése valóban visszaszorította az embereket az öngyilkosság gondolatatától.

Az öngyilkossági kísérletek oka legtöbbször a reményvesztettség,a kilátástalanság. Azok akik öngyilkosságot kísérelnek meg,úgy érzik az élet „terhes” számukra,ők pedig „üresek”,ezt tetézve,úgy gondolják,problémáikra nem létezik megoldás. Csak a halál lehet a helyes út – vélekednek. Megszabadulva a kínoktól,szenvedéstől. Ám mindig van másik választás,sőt mindenre van megoldás. A halálközeli élmény azonban kitölti az ember által érzett „ürességet”… Ha addig úgy érezték az öngyilkosságot korábban megkísérlő emberek,hogy az élet nem vezet sehová,az élmény megismerése után tudják,hogy a túlvilágon boldog,ragyogó,teljes élet vár rájuk… Ennek tudata enyhíti fájdalmukat az életben,s úgy érzik,mégis érdemes élni… A jövőben talán az orvostudomány szakemberei tántorítják el ily módon az öngyilkosságot elkövetni készülő,arra hajlamos embereket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése